Πελάτες μου…”Consumer Rights Directive”

Η νέα οδηγία θα εγγυηθεί στους καταναλωτές, από οπουδήποτε ψωνίζουν στην ΕΕ, σαφείς πληροφορίες για την τιμή και τα πρόσθετα ποσά και τέλη προτού να υπογράψουν ένα συμβόλαιο αγοράς. Θα ενισχύσει την προστασία καταναλωτών ενάντια στην αργοπορημένη παράδοση ή τη μη παράδοση, καθώς επίσης θα καθορίζει τα καταναλωτικά δικαιώματα σε ζητήματα που αφορούν, τις επιστροφές προϊόντος ή ποσού, τις επισκευές, τις εγγυήσεις και τους πιθανούς/ άδικους όρους των συμβολαίων. Η προτεινόμενη οδηγία απλοποιεί 4 υπάρχουσες οδηγίες των καταναλωτικών δικαιωμάτων της ΕΕ σε ένα σύνολο κανόνων.

Ο στόχος είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, να αυξήσει τις επιλογές του, τις ανταγωνιστικές προσφορές και συγχρόνως να επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός των εθνικών συνόρων.

Η προτεινόμενη οδηγία αναβαθμίζει την υπάρχουσα προστασία καταναλωτών στις περιοχές κλειδιά όπου έχει υπάρξει μεγάλος αριθμός καταγγελιών τα τελευταία χρόνια . Προσαρμόζει τη νομοθεσία στις μεθόδους νέας τεχνολογίας και πωλήσεων, παραδείγματος χάριν, το mcommerce και το ebay. Υπάρχει μια σαφής απαίτηση στη νέα οδηγία για σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα καταναλωτικά δικαιώματα που “απαιτούνται” στη διαδικασία της αγοραπωλησίας.

Μεγαλύτερη ανάλυση ή προσέγγιση του θέματος:
  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: