Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή…new version

www.flickr.com/photos/markusschoepke/

Πριν 2 χρόνια περίπου δημιουργήθηκε το DOLCETA που είχε (και έχει…) ως στόχο, να δώσει τις αναγκαίες δεξιότητες στους καταναλωτές ώστε να συγκρίνουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές, ώστε να υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους. Κάθε χώρα είχε διαμορφώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά της.

Σήμερα έρχεται να προστεθεί το ECCEFPOLIS (αλά Greece) στο οποίο δίνονται επιπλέον δυνατότητες στους καταναλωτές, όπως να λαμβάνουν ενεργά μέρος στον διάλογο, εκφράζοντας την άποψή τους σε ανακοινώσεις και άρθρα που αφορούν την κοινοτική πολιτική και νομοθεσία σε θέματα προστασίας καταναλωτών, να κάνουν καταγγελίες και να λαμβάνουν ενημέρωση με σχετικές μελέτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή.


  1. 1 Εκπαίδευση καταναλωτών — ροη σταχυολόγων

    […] Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή…new version « μια σκέψη έκανα… Λειτουργεί και στην Ελλάδα το eccepolis με στόχο να δώσει τις αναγκαίες δεξιότητες στους καταναλωτές ώστε να συγκρίνουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές, ώστε να υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους. (0 votes, average: 0 out of 5)You need to be a registered member to rate this post.  Loading … […]
Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: